zámer diela

Vzhľadom na veľký potenciál regiónu Spiš v oblasti cestovného ruchu, zámerom projektu je počas rekonštrukcie najvyššieho neskorogotického oltára na svete / výška 18,62 metra / v rokoch 2010-2015, zaznamenať formou dokumentárneho audiovizuálneho diela s hranými prvkami, proces reštaurovania Chrámu sv. Jakuba a oltára Majstra Pavla z Levoče, tak zachovať aj pre ďalšie generácie existenciu trvalých hodnôt v stredoeurópskom priestore a zároveň ponúknuť širokej verejnosti, celistvý pohľad na historické miesto, ktoré po stáročia formovalo krajinu a ľudí v nej žijúcich. Vrcholné dielo, oltár Majstra Pavla z Levoče, vznikalo v rokoch 1508 – 1517.

výstup audiovizuálneho diela

– POCTA MAJSTROVI – 60 minútový dokumentárny film s hranými prvkami o reštaurovaní oltára Majstra Pavla a Chrámu sv. Jakuba v Levoči / scenár a réžia Alois Ditrich, premiéra 12/2015
– textové, fotografické, grafické a audiovizuálne sekvencie, chronologicky zaznamenávané v procese reštaurátorských prác na Chráme sv. Jakuba v Levoči, počas rokov 2010 – 2015
– autorské symfonické dielo autor Juraj Vajó / skomponované pri príležitosti slávnostného ukončenia reštaurátorských prác na diele Majstra Pavla
– cyklus výtvarných fotografií  autor Peter Župník /  Chrám sv. Jakuba – oltár Majstra Pavla  /
– historický film Skrytý prameň, Československo 1973, réžia: Vladimír Bahna, archív SFÚ

Snahou je vyvolať u širokej verejnosti, väčší záujem o dlhodobo pretrvávajúce umelecko-historické hodnoty regiónu Spiš. Nemá suplovať odborné knihy, publikácie a iné formy prezentácie. Spomínaná nadčasovosť spracovania, poskytuje dlhodobý priestor pre distribúciu diela. Dielo bude podľa potrieb distribúcie vyrobené v rôznych jazykových mutáciách.

obdobie výroby diela: 6 rokov / 2010 – 2016 /