Kontaktujte nás

Kontaktné informácie

Obchodné meno: 500
Právna forma: občianske združenie
Adresa/sídlo: Textilná 4, 04012 Košice
Štatutárny zástupca : Tomáš Slebodník
Telefón : +421 903 627 606
Email: info@500oz.sk
IČO : 42244919
DIČ : 2023369106
IBAN: SK65 7500 0000 0040 1477 8145
Banka: ČSOB Spišská Nová Ves