500 oz. SR – ART CENTRUM CHLIEB A HRY STARÁ PAZOVA SRBSKO

uvádzajú filmový projekt Miroslava Benku, 13 dielnu filmovú ságu o Slovákoch žijúcich na Dolnej zemi, inšpirovanú obrazmi insitných maliarov z Kovačice

Slováci na Dolnej zemi – insitní maliari z Kovačice. Cez ich diela, zvyky, obyčaje, legendy, ľudové obrady, bohatú mytológiu zobrazenú na maľbách insitnej Kovačice a v neposlednom rade cez ságu jednej rodiny, kde sa v prvom dieli dievča a chlapec narodia a v trinástom dieli „dospejú“ a rodí sa ďalšia generácia, formou výtvarných obrazov kamery a silne dominujúcej hudobno – zvukovej časti filmu, chceme divákovi priblížiť spolunažívanie Slovákov s inými národnosťami, ktoré ich po celé to obdobie vzájomne formovalo. Dielo má v tejto prázdnej, samoľúbej a silne materiálne orientovanej dobe na jedinca, či úzku skupinu ľudí, vyvolať zamyslenie sa hlavne nad sebou samým. 13 hraných častí bude tvoriť neopakovateľný obsahovo vizuálny celok a s dlhodobým distribučným potenciálom pre TV spoločnosti z celého sveta.

zámer a cieľ diela

Je predstaviť najvýznamnejšie slovenské osobnosti, v našom prípade – svetoznámych maliarov, vojvodinskú kultúru v celku, etnografiu, tradíciu, obyčaje a všeobsahujúci spoločenský život nášho ľudu. Predstaviť ich verejnosti ako integrálne kultúrne dedičstvo sveta, v rámci multietnickej a multikultúrnej Vojvodiny –  autochtónne a univerzálne.